Sundevedsgade, Vesterbro, København

3 nedløbsrør nederst på en mur, med åbne afløb ned til fortovet med chaussesten.