Op eller ned? Og sørg lige for at kunne læse dansk!

Elevator på Dybbølsbro station. Alt for mange knapper, ingen pile, kun tekster.
“Perron”. “Gade”.