Kimchi, nullermand & Båt (eller: i dag har vi været stue-champignons)