Gud welsigne din indgang & bevare din udgang

Gud welsigne din indgang & værne din udgang - Risager