Et nyt år

Tåge, vindstille, sten i vandkanten af Storstrømmen.
Sigtbarhed næsten lig nul, og sådan er det vel at prøve at kigge ind i fremtiden?