Der er stadig liv på Kulsbjerg

Tre (og en halv) ko står på en eng ved Kulsbjerg øvelsesterræn. Der er blå himmel og hvide skyer og solskin.